Skip Navigation or Skip to Content
X
GATËR f.sh.
Mekanizëm i përbërë nga një sistem sharrash për të nxjerrë dërrasa nga trungjet ose për të prerë blloqe mermeri; vendi a punishtja ku është vendosur ky mekanizëm. Gatër elektrike. Gatër për sharrimin e mermerit. Reparti i gatrave. Punëtor i gatrës. Sharroj me gatër.