Skip Navigation or Skip to Content
X
GAVYELL m.sh.
Secila nga të katër pjesët e drunjta të rrethit të rrotës së qerres; rrethi i drunjtë i rrotës së qerres, mbi të cilin mbërthehet rrethi prej hekuri, vëng. Gavyelli i rrotës. U thye gavyelli.