Skip Navigation or Skip to Content
X
Gdhendje e bukur.
1. Gdhendje në dru (në mermer).
2. Diçka e thelluar në dru, në gur a në metal, që është bërë duke e gdhendur me daltë a me një përdorëse tjetër.