Skip Navigation or Skip to Content
X
GËK onomat.bised.
S'bëri gëk (s'bëri as gëk as mëk): nuk e hapi fare gojën, nuk foli fare, nuk iu ndie zëri. Pa bërë gëk: pa bërë zë, pa u ndier fare; pa bërë asnjë kundërshtim; pa fjalë. S'ka as gëk as mëk: s'pranohen kundërshtime, duhet bërë pa fjalë.