Skip Navigation or Skip to Content
X
GËLQEREBËRËS m.sh.
Ai që bën a prodhon gëlqeren, ai që punon në furrat e gëlqeres.