Skip Navigation or Skip to Content
X
GËLQERËZIM m.
1. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve GËLQERËZOJ, GËLQERËZOHET.
2. mjek. Grumbullim i kripërave të gëlqeres në indet organike.