Skip Navigation or Skip to Content
X
GËLQERËZOJ kal.
1. Bëj që të kthehet në gëlqere, shndërrojnë gëlqere.
2. bujq. shih GËLQEROJ.