Skip Navigation or Skip to Content
X
GËLQERIM m.bujq.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve GËLQEROJ, GËLQEROHET. Gëlqerimi i tokës.