Skip Navigation or Skip to Content
X
GËLQERISHTË f.sh.
1. Vend me gurë gëlqerorë.
2. Gropë e madhe ku shuhet gëlqerja e gjallë dhe ku mbahet gëlqerja e shuar; gropë gëlqereje.