Skip Navigation or Skip to Content
X
GËLQEROSJE f.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve GËLQEROS, GËLQEROSET. Gëlqerosja e lëkurëve.