Skip Navigation or Skip to Content
X
GËLQEROSUR mb.
1. Që është lyer a është zbardhur me gëlqere.
2. Që është regjur në një tretësirë të ngopur me gëlqere të shuar. Lëkurë e gëlqerosur.
3. Që është mbajtur ca kohë në ujë gëlqereje dhe është forcuar (për frutat). Kajsi të gëlqerosura.