Skip Navigation or Skip to Content
X
GËLUES mb.
Që lëviz shpejt, në mënyrë të çrregullt e plot zhurmë, që gumëzhin, që gëlon. Turmë gëluese. Masë gëluese.