Skip Navigation or Skip to Content
X
GËMUSHOR mb.
1. Me degë të dendura dhe të shkurtra si një gëmushë, që është si gëmushë, kaçubor. Shkurre gëmushore.
2. Që ka gëmusha, që është mbuluar me gëmusha. Shpate gëmushore.