Skip Navigation or Skip to Content
X
GËRLAT kal.
Lakoj, e bëj si hark, harkoj, përkul (një dru, një tel etj.).