Skip Navigation or Skip to Content
X
GËRMIT kal.
1. Kruaj a gërryej diçka; brej.
2. Trazoj që të ndizet (për zjarrin), shpurrit.