Skip Navigation or Skip to Content
X
GËRMITË f.veter.
Sëmundje e rëndë, që u bie zakonisht buajve e buallicave dhe u zë fytin; kolera e gjedhit. U ra gërmita. Të rëntë gërmita! mallk.