Skip Navigation or Skip to Content
X
GËRMOHEM vetv.
1. (me një trajtë të shkurtër të përemrit vetor në r. dhanore). I hakërrohem, i kërcënohem dikujt, i gërmushem. Iu gërmua të birit. Mos m'u gërmo!
2. Kërrusem, gërmuqem.
3. krahin. Mundohem shumë, përpiqem fort. U gërmua, por nuk volli.
4. Pës. e GËRMOJ.