Skip Navigation or Skip to Content
X
GËRMUAR mb.
1. Që është thelluar a është bërë gropë me kazmë a me diçka tjetër. Sipërfaqe e gërmuar. Vend i gërmuar.
2. krahin. Që ka të përpjeta e të tatëpjeta të thikta, i vështirë për t'u kaluar. Vend i gërmuar. Rrugë e gërmuar.
3. krahin. I kërrusur, gërmuq. Njeri i gërmuar.