Skip Navigation or Skip to Content
X
GËRNJË f.sh.
Grindje, zënie e vazhdueshme. Nisën (ndezën) gërnjën. U hyri gërnja. Ranë në gërnjë grinden, zihen vazhdimisht. Shuaj gërnjën.