Skip Navigation or Skip to Content
X
GËRNJITEM vetv.
1. Grindem vazhdimisht. Gërnjitet me të vëllanë (me të motrën).
2. Qaj, bërtas e përplas këmbët (për një fëmijë tekanjoz ose për një të sëmurë), grindem. Gërnjitet fëmija (i sëmuri).
3. vet. veta III. Angullin (për qenin, ujkun). Gërnjitet qeni. Gërnjiten ujqit.