Skip Navigation or Skip to Content
X
GËRXHOR mb.
Që është plot shkëmbinj të ashpër e me thepa, që është gjithë gërxhe, që ësht ëgërxhe-gërxhe. Mal gërxhor.