Skip Navigation or Skip to Content
X
GËRZIT kal.
Brej diçka pak e nga pak. Gërzit lëkurën e drurit.