Skip Navigation or Skip to Content
X
GËSHTENJË E EGËR bot.
Dru i madh me lule të bardha të mbledhura tufë në trajtën e një koni, që mbillet anës rrugëve ose nëpër parqe për zbukurim.