Skip Navigation or Skip to Content
X
GILIVILI palak.bised.
Përkëdhelje a gudulisje e lehtë me gishta në gushë. I bën gilivili dikujt. * Bën gilivili tregohet i paqëndrueshëm në bindjet e veta a në sjelljet ndaj dikujt a diçkaje; e dredh, e ha fjalën.