Skip Navigation or Skip to Content
X
GISHTPRERË mb.
Që ka një gisht a disa gishta të prerë, gishtcung.