Skip Navigation or Skip to Content
X
GJAHTAR m.sh.
1. Ai që merret me gjueti, ai që del për gjah, gjuetar. Gjahtar i zoti. Klubi i gjahtarëve. Shoqëria e gjahtarëve.
2. fig. Ai që gjurmon ose mbledh me kujdes e në mënyrë të vazhdueshme diçka. Gjahtar i pullave të rralla.