Skip Navigation or Skip to Content
X
GJANI f.sh.
Largësia midis pikës më të tejme që arrin një trup gjatë luhatjes dhe pikës kur ai qëndron në qetësi, hapi i lëkundjes. Gjania e lëkundjes.