Skip Navigation or Skip to Content
X
GJARPËRIM m.sh.
1. Veprimi sipas kuptimeve të foljes GJARPËROJ.
2. kryes. sh. Kthesa të lakuara të një rruge, të një lumi etj. Gjarpërimet e rrugës (e lumit).