Skip Navigation or Skip to Content
X
GJARPËROJ jokal.
1. vet. veta III. Shkon a lëviz duke bërë dredha, ecën në një vijë me lakime të njëpasnjëshme; shtrihet a rrjedh me kthesa të lakuara; dredhon. Gjarpëronte kolona e ushtarëve (e kamionëve). Gjarpëron rruga (lumi).
2. fig. Dredhoj, i shmangem me dredhi diçkaje.