Skip Navigation or Skip to Content
X
GJARPËRUES mb.
Që është dredha-dredha, që ka trajtën e një vije me lakime të njëpasnjëshme; që ecën a lëviz duke bërë dredha, që shtrihet a rrjedh me kthesa të lakuara. Rrugë gjarpëruese. Vijë gjarpëruese. Lëvizje gjarpëruese. Kllapa gjarpëruese. mat. kllapa prej dy vijash të lakuara, të bashkuara në mes me një majë.