Skip Navigation or Skip to Content
X
GJARPËRUSH m.sh.
1. Gjarpër i vogël.
2. tek. Gyp i përdredhur si sustë, që vihet në pajisjet për ngrohje e ftohje.
GJARPËRUSH mb.poet.
Gjarpëror; gjarpërues. Rrugë gjarpërushe. Kthesë gjarpërushe. Lumë gjarpërush.