Skip Navigation or Skip to Content
X
GJASHTËKËNDËSH m.sh.gjeom.
Figurë e mbyllur gjeometrike që ka gjashtë kënde e gjashtë brinjë. Gjashtëkëndësh i rregullt.
GJASHTËKËNDËSH mb.gjeom.
Që ka gjashtë kënde, që është në trajtë gjashtëkëndëshi. Figurë gjashtëkëndëshe.