Skip Navigation or Skip to Content
X
GJASHTËMUAJSH mb.
1. Që ka mbushur gjashtë muaj, që ka një moshë prej gjashtë muajsh. Foshnjë gjashtëmuajshe. Viç gjashtëmuajsh.
2. si em. ~, ~I m. sh. ~A, ~AT. Gjashtëmujor. Gjashtëmuajshi i parë (i dytë) i vitit.