Skip Navigation or Skip to Content
X
GJASHTËMUJOR m.sh.
Periudhë kohe prej gjashtë muajsh, gjysma e vitit. Gjashtëmujori i parë (i dytë) i vitit. Në fund të gjashtëmujorit. Plani i gjashtëmujorit.
GJASHTËMUJOR mb.
Që vazhdon a zgjat gjashtë muaj rresht; që përfshin gjashtë muaj, që kryhet brenda gjashtë muajve. Kurs gjashtëmujor. Periudhë gjashtëmujore. Plan gjashtëmujor.