Skip Navigation or Skip to Content
X
GJASHTËQINDTË num.rresht.
1. Që i përgjigjet numrit gjashtëqind në një varg të pandërprerë njerëzish a sendesh, në një radhë a renditje, në një klasifikim etj.
2. përd. em. f. Një nga gjashtëqind pjesët e barabarta, në të cilat ndahet një e tërë. Një e gjashtëqindta.
3. Përd. em. sipas kuptimit 1 të numërorit rreshtor.