Skip Navigation or Skip to Content
X
GJASHTËVJEÇAR mb.
1. Që është gjashtë vjeç, që ka mbushur moshën gjashtë vjeç. Djalë gjashtë vjeçar. Vajzë gjashtëvjeçare.
2. Që zgjat gjashtë vjet, që përfshin gjashtë vjet, që kryhet brenda gjashtë vjetëve. Periudhë gjashtë vjeçare. Plan gjashtëvjeçar. Luftë gjashtëvjeçare.
3. Përd. em. sipas kuptimit 1 të mbiemrit. Pranimi i gjashtëvjeçarëve në shkollë.