Skip Navigation or Skip to Content
X
GJASHTORËSH mb.
1. Që vazhdon a zgjat gjashtë orë. Ditë pune gjashtorëshe.
2. si em. ~, ~I m. sh. ~A, ~AT. Periudhë kohe që vazhdon a zgjat gjashtë orë; e drejta për të punuar gjashtë orë në ditë, që u jepet nga komisioni mjekësor atyre që vuajnë nga sëmundje të caktuara. Gëzon të drejtën e gjashtorëshit.