Skip Navigation or Skip to Content
X
GJËZË f.sh.
1. Gjëegjëzë. Gjëzë e vështirë. Gjëza për fëmijë.
2. Pyetje nga njohuritë për një fushë, që parashtrohet si problem me disa të dhëna ndihmuese për ta zgjidhur. Gjëza letrare (muzikore).