Skip Navigation or Skip to Content
X
GJELLËBËRËS m.sh.
Ai që merret me gatimin e ushqimit për shumë veta; kuzhinier. Gjellëbërësi i restorantit (i repartit, i mensës). Shkolla e gjellëbërësve. Punon si gjellëbërës.