Skip Navigation or Skip to Content
X
GJELLËBËRËSE f.sh.
Fem. e GJELLËBËRËS,~I.