Skip Navigation or Skip to Content
X
GJELLËTORE f.sh.
Lokal ku përgatiten gjellë, të cilat zakonisht njerëzit i marrin vetë te gjellëbërësi dhe i hanë më këmbë. Gjellëtorja e lagjes. U hap një gjellëtore e re.