Skip Navigation or Skip to Content
X
GJELLËZ f.
Kripë gjelle. Një dorë gjellëz. I shtie gjellëz.