Skip Navigation or Skip to Content
X
GJEMB LUGATI bot.
Bimë njëvjeçare, me kërcell të degëzuar e plot me gjemba të gjatë, me gjethe të buta, pa bisht e të mbuluara me push të bardhë nga poshtë, që mbin në vende të thata, buzë rrugëze e kullotave.