Skip Navigation or Skip to Content
X
GJEMBOJ kal.
1. Shpoj me gjemb. E gjemboi në llërë.
2. fig. Thumboj dikë, i fut gjemba dikujt.
3. jokal. Shpon, ther. Më gjembon këmba.