Skip Navigation or Skip to Content
X
GJEMBOR mb.
1. bot. Që ka gjemba, me gjemba. Shkurre gjembore. Kërcell gjembor.
2. Që është mbuluar me ferra e me gjemba. Vend gjembor.
3. Që ka trajtën e një gjembi, që është si gjemb. Zgjatime gjembore.