Skip Navigation or Skip to Content
X
GJEN m.sh.biol.
Element përbërës i kromozoneve të bërthamës qelizore, që është përçues i tipareve të trashëgueshme në organizmin pasardhës. Teoria e gjeneve.