Skip Navigation or Skip to Content
X
GJENDUR mb.bised.
Që e ndihmon tjetrin kur ka nevojë, që është i gatshëm për të ndihmuar të tjerët, që i gjendet pranë një tjetri në rast nevoje. Njeri i gjendur.