Skip Navigation or Skip to Content
X
GJETHERËNËS mb.
Që i bien gjethet, që nuk i mban gjethet gjatë gjithë vitit; kund. gjethembajtës. Dru gjetherënës. Shkurre gjetherënëse.