Skip Navigation or Skip to Content
X
GJETHEVOGËL mb.
Që i ka gjethet të vogla, me gjethe të vogla, fletëvogël; kund. gjethemadh. Duhan gjethevogël. Krekëza gjethevogël. Bli gjethevogël.