Skip Navigation or Skip to Content
X
GJETHIM m.
Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve GJETHON, GJETHOHET. Gjethimi i bimëve (i drurëve).Gjatë gjethimit.